Ahmet Fakih'in tasavvuf manzumesi Çarhname'den öğütler

Çarhname, 13. yüzyıl mutasavvıf şairlerden Ahmet Fakih'in kaleme aldığı 83 beyitlik tasavvuf manzumesidir. Fuat Köprülü'ye göre Anadolu Türkçesi'nin bilinen en eski örneği olan Çarhname'nin tek nüshası...

Edebiyat Haberleri

Bal FM