Bahti mahlasıyla şiirler yazan I. Ahmed Divanı'ndan beyitler

On dördüncü Osmanlı sultanı olarak on dört yaşında tahta çıkan Sultan Ahmed'in saltanatı da on dört yıl sürdü. Osmanlı padişahlarının birçoğu gibi küçük yaşlardan itibaren şiir yazmaya başladı. Şiirlerinde...

Edebiyat Haberleri

Bal FM