Fuzuli’nin ustalığıyla bir kaleme binlerce benzetme: Kalem Kasidesi

Kalem kasideleri (kalemiyyeler), hem kaside olmaları hem de kültür ve medeniyetimizde önemli bir yer işgal eden kalemden bahsetmeleri dolayısıyla önemli bir türdür. Kalemiyye yazan şairlerin başında Fuzuli...

Edebiyat Haberleri

Bal FM