İmam Gazzali'nin Kimya-yı Saadet kitabından öğütler

Hüccetü'l-İslam İmam-ı Gazali'nin kaleme aldığı Kimya-yı Saadet, en önemli yapıtlarından biri olan İhyâu Ulûmi'd-Dîn'in özeti mahiyetindedir. İnsanın mutluluğa ermesinin yollarını anlatan bu kitap asırlar...

Edebiyat Haberleri

Bal FM