Osmanlı'nın ilk konservatuvarı: Darülelhan

"Nağmeler evi" anlamını taşıyan Darülelhan, Osmanlı'nın ilk resmi müzik okuluydu, bugünkü ifadesiyle konservatuvarı... Doğu ve Batı müziği eğitiminin verildiği kurumda, Türk musiki repertuarını notaya...

Müzik Haberleri

Bal FM