Tahsin Yılmaz

Tahsin Yılmaz

Fahriyeler

İsraflara, ihmallere katlanmak yerine ve hatta nice imkanları icraa geçirememekten dolayı fırsat mahrumluklarına tahammül etmek yerine emr, maruf ve maharet serdeden bir hükmi şahsiyet tarifi ve vazı icab-ı hakikattir.


Bir marangozun ikazı.

Modernetik celeplere inat bütün mesleklerin erbaplarının dikkatlerini celbetmek niyetiyle...


Sefahatten Tiksindiğiniz Nerenizden Belli?

Lafın çoğu seni anlamak istemediğini bildiğin insanlara sözünü duyurmaya uğraştığın zaman söylenir. Kim ne kadar alaya alsa devam edeceğim ve bütün marangozlara tavsiye edeceğim:


Enformasyon Rafinerisi gündemimizin serencamı.

Tekraren bildirmekten başkasını yapamıyorum. Cerbezeli serlevhalar icadetsem de faydası yok. Yine de alıştığımızı sürdürelim: İnternet Of Things'i geçiniz efendim, Conversation Of Things'e gelin.


Mahal Üçlemesi

23 Haziran 2019 tarihinde yapacağınız Belediye Başkanı seçiminize katkıda bulunmak kabilinden, "Mahal Üçlemesi: Mekan, Şehir, İnsan" kitabımı; içindeki makalelere faal bağlantı vererek dikkatinize sunuyorum.


Husulet, Haslet, Asalet

"Makinaları ve sistemleri geçecek bir insan teki gösteremezmişiz", "kanunun, tamimin fevkinde müessir bir insan teki gösteremezmişiz". Lakin bu zokaları kalabalıklara yutturmak için makinaların ve kanunların gücünü kendinde toplamış liderler kullanılır.


Enformasyon Rafinerisi

Mesela tam da şu anda, nerede, kaç yaşında, hangi türden, kaç kök ağacınız olduğunu saymayı önemsemiyor yahut aşırılık sayıyorsanız şimdi, burada, daima açık/faal tutulması için bilişime ve sistemlerine ne kadar para/enerji harcıyorsanız o israftır.


Bilgiyi İşlemenin Tarihi

Bu işi ilk insan yaptığı gibi dünyaya gelen her insanın yaptığı ilk iş de budur. Bu neden böyledir? Çünkü zorunludur. Şöyle zorunludur... durduğunu hiçbir canlıda görmek mümkün değildir, zira durduysa o canlı/hareketli/değişen/devinen değildir.


Uğraşmayın Tapşırın

Mesleğiniz sizin merhamet, şehadet, şeriat müntesibi olduğunuzu tebellür ettiriyor ise, bu; peygamberlerden başkasını efendi, muhsinlerden başkasını veli, mürşitlerden başkasını emre ve bu çağda ise Türkler’den başkasını muttaki bellemediğinizden bellid


Murat - Mürted - Mir'at

Hızlı iken hata yapmak istemezsiniz. Büyük meblağda iş yürütürken de hata yapmak istemezsiniz. Peki işleri-eşyaları tahrif ve tafsid eden kim? Her bi’şeyin yeri bir zamanı bir edildi. Oysa neyin yeridir, neyin vaktidir idrak edebilmekti yetişkinlik. Peki.


Aday Seçilen

Belediye Seçimleri Arifesinde bildirmek zorundaydım. İşte bildiriyorum: gerekli, gerçek, geçerli, yerinde ve yeterli iş yapmakta olanı ıslık çalmakta olandan ayırmayı başarmalıyız.


Meselemiz İltihap-İfrazat Mı İhtisap Mı?

Fabrikalar ya stok için çalışır ya çok hızlı tükettirme şebekelerine. Fabrikaların makul ve mısmıl görülmesi kabul edilemez, çünkü atölyeler, takım-tezgahlar feda edilmedikçe fabrikalar gündeme gelebilemez.