Tahsin Yılmaz

Tahsin Yılmaz

Cumhurbaşkanı'nın bize teklif ettiği tenakuz

Oysa sokakları genişletme ve konut üretme tutkusuna kapılmaksızın geliştirilen bina ve altyapı donatımı çözümleriyle yeniden o mahalleler, ferdi ve haneye dair ama müştereğe açık meşgalelerini terkettirmeyen mahallelere kalbedilebilir.


Nasıl Oldu Da Bu Hale Düştük?

Memleketin ahvaline bakıp "nasıl oldu da bu hale düştük" diye soran var mı, bilmiyorum. Belki vardır. Onlara arzederim:


Fahriyeler

İsraflara, ihmallere katlanmak yerine ve hatta nice imkanları icraa geçirememekten dolayı fırsat mahrumluklarına tahammül etmek yerine emr, maruf ve maharet serdeden bir hükmi şahsiyet tarifi ve vazı icab-ı hakikattir.


Bir marangozun ikazı.

Modernetik celeplere inat bütün mesleklerin erbaplarının dikkatlerini celbetmek niyetiyle...


Sefahatten Tiksindiğiniz Nerenizden Belli?

Lafın çoğu seni anlamak istemediğini bildiğin insanlara sözünü duyurmaya uğraştığın zaman söylenir. Kim ne kadar alaya alsa devam edeceğim ve bütün marangozlara tavsiye edeceğim:


Enformasyon Rafinerisi gündemimizin serencamı.

Tekraren bildirmekten başkasını yapamıyorum. Cerbezeli serlevhalar icadetsem de faydası yok. Yine de alıştığımızı sürdürelim: İnternet Of Things'i geçiniz efendim, Conversation Of Things'e gelin.


Mahal Üçlemesi

23 Haziran 2019 tarihinde yapacağınız Belediye Başkanı seçiminize katkıda bulunmak kabilinden, "Mahal Üçlemesi: Mekan, Şehir, İnsan" kitabımı; içindeki makalelere faal bağlantı vererek dikkatinize sunuyorum.


Husulet, Haslet, Asalet

"Makinaları ve sistemleri geçecek bir insan teki gösteremezmişiz", "kanunun, tamimin fevkinde müessir bir insan teki gösteremezmişiz". Lakin bu zokaları kalabalıklara yutturmak için makinaların ve kanunların gücünü kendinde toplamış liderler kullanılır.


Enformasyon Rafinerisi

Mesela tam da şu anda, nerede, kaç yaşında, hangi türden, kaç kök ağacınız olduğunu saymayı önemsemiyor yahut aşırılık sayıyorsanız şimdi, burada, daima açık/faal tutulması için bilişime ve sistemlerine ne kadar para/enerji harcıyorsanız o israftır.


Bilgiyi İşlemenin Tarihi

Bu işi ilk insan yaptığı gibi dünyaya gelen her insanın yaptığı ilk iş de budur. Bu neden böyledir? Çünkü zorunludur. Şöyle zorunludur... durduğunu hiçbir canlıda görmek mümkün değildir, zira durduysa o canlı/hareketli/değişen/devinen değildir.


Uğraşmayın Tapşırın

Mesleğiniz sizin merhamet, şehadet, şeriat müntesibi olduğunuzu tebellür ettiriyor ise, bu; peygamberlerden başkasını efendi, muhsinlerden başkasını veli, mürşitlerden başkasını emre ve bu çağda ise Türkler’den başkasını muttaki bellemediğinizden bellid