Aday Seçilen

Aday Seçilen

Belediye Seçimleri Arifesinde bildirmek zorundaydım. İşte bildiriyorum: gerekli, gerçek, geçerli, yerinde ve yeterli iş yapmakta olanı ıslık çalmakta olandan ayırmayı başarmalıyız.


Üniversite mezuniyeti bir mecburiyet haline getirildiği için 30 yaşına kadar kaşık düşmanı olarak ömrü tüketilen gençlerimiz nefislerini neyle susturuyorlar arkadaş diye soruyorum. Geçim edemeyeceği besbelli olduğu mazeretiyle evlenmeyi tehir eden veya ne kadar başarabilirse cinselliğini yok sayan... yani ya zinaya batmış ya ruhen hasta ve bu illetleriyle ancak 30'undan sonra işe başlamış gençleriyle bir cemiyetin halinden haberi mi varmıştır ki geleceğinden bahis açacaksınız diye ihtar ediyorum. Yaşadığımız yeri yaşanır kılmak... azıtmadan ve yatırmadan, suhuletle ve icaplar-kabuller dairesinde, endişe-tereddüt muvazenesini kaçırmadan şehri idrak edelim diyorum. Şehir dediğin diyorum, şehir dediğin; "fert olarak, cemiyetin azası olarak, canlı olarak işbu üç keyfiyetle her azmi ve ihtiyacına müteallik hem meskününe hem seferisine münhasır ve geçmişiyle, anıyla, geleceğiyle yaşanılır kılınan mahallerimizdir" diyorum.

Efendim Türkçe'de şuna şöyle denir, buna böyle denir deriz. Bi'de neye ne demeyiz keyfiyetini haizdir Türkçe. İş yapmayana adam demeyiz Türkçe'de biz. Yahut öyle denir böyle denir ağzıyla telaffuz edelim: "iş yapmayana adam mı denir arkadaş" deriz Türkçe'de. Herkes müstakbel belediye reisine talim açıyor, telkin düzüyor. Ama söyledikleri iş yapmakla da içtimai tedahüleyle de alakasız şeyler. Gelgelelim "aday seçilene adam deniyor" artık. Ve onlar da telkinlere tekmil veriyorlar. Ama hiçbir işe koşmuyorlar, koşulmuyorlar. Ancak gevezelik ediyorlar.

Ağızlarındaki sakızdan çıkan cak cak sesler ise şöyle:
- kapasite geliştirmek,
- gelecek projeksiyonu,
- fırsatların yönetilmesi,
- yeni çıkışlar,
- yerel etkileşim,
- aktörlerin planlanması,
- çekim merkezi olmak,
- inovasyona dayalı üretim,
- belediyeciliğin dönüşümü,
- dönüştüren belediyecilik,
- yenilikçi karakter şekillendirmek,
- yönetişim,
- finansman için yeni araçlar,
- yerel kalkınma hedefleri,
- yenilikçi ekonomi,
- katma değeri yüksek ekonomi,
- yeşil iş imkanları,
- sivil toplum ruhu,
- şehrin potansiyeli,
- şehrin stratejik ihtiyacı,
- çözüm üretme kapasitesi,
- çözüm üretme iradesi,
- işbirliği ağları,
- değer zincirleri.

Belediye Seçimleri Arifesinde bildirmek zorundaydım. İşte bildiriyorum: gerekli, gerçek, geçerli, yerinde ve yeterli iş yapmakta olanı ıslık çalmakta olandan ayırmayı başarmalıyız.

Herifçioğlu cemaatin avcı dediğimize emsal huşu, sürur ve sükundan mahrum fıldır fıldır gözleriyle kurcalayıp duruyor etrafını. Hazari değil her cihetten hicari fakat hazara takdim ediyor kendini ne hikmetse! Bir çırpınış, bir fenalık, bir sıtma tutturmuş lakin bundan afiyet, sıhhat, huzur umuyor! Seçmene diyorum, "sakın seçmen böylelerini".

Bal FM