Hadi Diyiver Bakalım

Kim kurtaracak seni şu azgının elinden? Hadi diyiver bakalım!


Toplumu hastalıktan korumak için diyerekten razı olmanı, aklına yatmasını, sahih fikrin aranmasını gözetmeyerek emirler, yasaklar, tatbikatlar salan varsa ülkene, hayatına; kendi elinle azmanlaştırdığın bir azıtmışın, azmışın önünde nicedir aciz düşmüş olduğunu anla artık. Asalak değilsen tabi!

Sıhhat bahanesi, ulaşım bahanesi, geçim bahanesi, talim/tahsil bahanesi, emniyet/asayiş bahanesi, sanayi bahanesi, beslenme bahanesi, barınma bahanesi, yenilik/gelişme bahanesi... hiçbirinin ispatlı ve delilli bir izahatını yapmadıkları senin gibileyin ahali toplamının güya rızalarına (rıza yekünlerine) dayanarak hükümet edenler, o hükümette makam işgal edenler, o hükümete memur olanlar, o hükümete riayetle (hatta tabiyetle) iş-güç faaliyet icra ve ishal edenler kimin had bildirmesinden sonra durdurulabilirler?

Yarın anten takacaklar götümüze, anten kuyruklu bir şeye dönüştürecekler bizi "aman uyanalım" diyenler de senin gibi. Sen... yani koyundan sefil bir hayatı rahatlık, beleşçilik, garanticilik, hovardalık uğruna tercih eden sen o sureta itiraz edenle aynısınız zaten, cevabı onlarda arama yani. Mesela siz ikiniz de "yaşlandığında, hastalandığında, işsiz kaldığında, depremden/kazadan/hırsızdan kayba uğradığında ne bok yersin korkutmasına" kaptırdınız mı kaptırmadınız mı kendinizi?! Bu korkutucunun önceleri önerdiği/kakaladığı ve giderek artık dayattığı "sigorta" uğrunda "yedek akçe" ve "içtimai-ailevi-mahalli-mesleki tesanütü" terkettiniz mi terketmediniz mi? Ha, terketmediniz mi? Siz hepiniz kuyruklusunuz, dört ayaklısınız. Dikilmemişsiniz, arada bir dikleniyorsunuz o kadar yahut dikelmektesiniz. Azıtmışların en dunu en çapsızı halindesiniz yani çoktan beri.

Siz azıtmışların en azman bu azgınına (siz sistem deyin ona isterseniz ama gerçekte muşahhas nice azgına) haddini kim ve nasıl bildirecek, kim ve nasıl durduracak onu?! Esas cevap şu sualden gelir: "peki durdurucu niye durduracak onu!?".

Durduracak çünkü sayıları mütemadiyen artan asalak acizleşmişlerden başka olarak bulaşıcı sefillik, rezillik karşısında ya ecelle ya ihanetle sayıları azala azala zayıflaşmış ve giderek zayıflaştırılmışlığa iteklenmiş insanların başkalarına yabancı gelen imanla "bizi bu durumdan ancak ve sadece Allah kurtarır" dediklerini biliyorum. Çünkü O'ndan başka imtihanın kurallarının bozulmasını engelleyen hiç kimse yoktur. Sünnetullah'ta ilk görünen kaide: "celil olan sadece Allah'tır". Ve binaenaleyh tecelli kuvvetini gasbettirmez, o kuvveti ne kafire, müşriğe, zalime ne müslümana, mazluma verir O.

Aksi halde ahan da kıyamet, müslüman kalamadık demektir. Kıyamet ıraktaysa eğer halas kime, helak kime anlatabilemedim mi yoksa!

Bal FM