Kuğu Değilim, Gerçekten Çirkin Ördeğim

... ahalinin ne halt ettiğini anla bu manzaradan sen ve ay, uyan, çalış arkadaş.


İnsanların hayrına çalışmak... sanki çalışmanın başka türlüsü olabilirmiş de çalışmayı tasnif ediyorlar. Çalışmak; bi't-tazammun, bi'l-iltizam, bi'l-mutabaka hayra azimledir zaten. Değilse ona çalışmaktan başka ne derseniz deyiniz gitsin.

Herhangi münasebet esnasında, onlar gibi davranmamı bekleyerekten bir meşveret sehlettikten sonra, ördekler, ne oluyorsa oluyor ve kuğu muamelesi yapıyorlar bana. Kendilerine nisbetle çirkinmişim diye yapıyorlar sanısına kapılmıyorum elbet, biliyorum ki tam da o yüzden öyle davranıyorlar. Tamam çirkinim. Tamam, ama kuğu değilim ki! Beni çirkin bulan her ördek, anında, "bir kere daha belli olduğuna göre ne kadar güzelim, bi'seyredeyim kendimi" kıvancıyla ayna önüne geçince görüyor hal-i pürsefaletini, fakat hemen yüzünü kapatıp kaçıyor iyice hem aynadan hem kendinden ve o son görüntüyü zihninde hiç belirmeyecek şekilde kazımak için en galip rezilliğine koşuyor. Sureta çalışıyor, adeta çalışıyor!

Bu ördekler memlekete, ümmete kılavuzluğa soyunuyorlar hem. Kılavuzluğu piyasa ettikleri mecra ise tellal dükkanı, yani medya; televizyon, gazete vb. yerler. Her türden nida yerleri bunların işgali altında. Bu zevat... sırf geçim edebilmek yahut ispat-ı vücut edebilmek yahut köşe dönebilmek uğruna parlamentik cemaate, epistemik cemaate, militarik cemaate, bürokratik cemaate, merkantilik cemaate önce kapak atabilmek ve akabinde içtimalarına layık kalabilmek uğruna ömürlerini tüketmiş bu zevat mı memlekete hariciyede, dahiliyede, askeriyede, asayişte, siyasette, idarede, edebiyatta kılavuz ittihaz edilecek!? Peh! Güya çalışıyorlar. Memleketin, ümmetin halinden belli marifetleri, maliyetleri! Bunlara müteveccih ahalinin ne halt ettiğini anla bu manzaradan sen ve ay, uyan, çalış arkadaş.

Tahsin Yılmaz

Yazarın Diğer Yazıları


Dua


Bal FM