Münafık Versus Mümin

Allah'ın rızasını kazanarak da karnımızı doyurabilir ve malımıza mülkümüze vaziyet edebiliriz.


O zamanın şartları... sosyal, siyasi, iktisadi, içtimai, idari, sınai, ticari, ilmi, tıbbi, asayiş, seyahat, imar, makina, teçhizat, sermaye, tesis, iane, tekalüf, karz, ibadet, muhaberat, kıyafet.. ilahiri şartları o zaman başkaydı şimdiki başka diyerek İslam'ı eğip büken müslümanlar; o zamanın çölünde yaşamayıp aynı asrın mamur kaşanelerinde ve şehirlerinde yaşayan münkir ve kafirlerinin de aynı gerekçeyi ileri sürmüş olabileceklerine hiç ihtimal vermiyorlar. Yani Ebu Süfyan, Ebu Cehil ve diğer ülkelerdeki benzerleri sadece asilliklerine ayrıcalık istedikleri için değil yanı sıra köleler ve fakirlerle bir emsal hesaba çekilmeyi reddederken, onlarınkinden üstün ve donanımlı sosyal ve teknolojik şartlarda yaşayışlarını inkarlarına bahane ediyorlardı. İmkanlarımız arasındaki fark, müşterek şeriata uymaz diyorlardı. Asra yemin olsun...

Allah mümin kalmak isteyeni münafıklardan korur.

Bal FM