Tahsin Yılmaz

Tahsin Yılmaz

Aday Seçilen

Belediye Seçimleri Arifesinde bildirmek zorundaydım. İşte bildiriyorum: gerekli, gerçek, geçerli, yerinde ve yeterli iş yapmakta olanı ıslık çalmakta olandan ayırmayı başarmalıyız.


Meselemiz İltihap-İfrazat Mı İhtisap Mı?

Fabrikalar ya stok için çalışır ya çok hızlı tükettirme şebekelerine. Fabrikaların makul ve mısmıl görülmesi kabul edilemez, çünkü atölyeler, takım-tezgahlar feda edilmedikçe fabrikalar gündeme gelebilemez.


Taviz Mi, Cevaz Mı?

Ayıktığının farkına varamadan kendini tekrar sarhoş eden ayyaş emsal yaşayıştan çıkış aramak beyhude. İnsanlar arasında bi’şekilde sarhoşluğa kaptırmadığı güne gözlerini açan var ise “gerçek bir mesleğe başlangıç” yapmalı: o kişi...


Vakit, İmkan, Fırsat

Sırf yapabildiğimiz için yaptıklarımızla yapmamız gerektiği için yaptıklarımız arasında kültür idraki vardır. Ama kimin umurunda!


Yapma Bilgisi

Yapmağı bilenlerin icatlarından ve o icatların cihaza, modele, yönteme, işliğe dönüşmüş sonuçlarından şikayet edilecek bir sonuç çıkmaz...


Amel Etmiyoruz Amel Olmuşuz

Geçim etmeyi maaş kazanma gailesi sayıyoruz sadece. Yemeğimizi, kıyafetimizi, eşyamızı, kapımızı bacamızı kaştarmak için sadece maaş var çünkü elimizde. Elimiz ayağımız işleyerek geçim etmek ve kalbi, lisani ünsiyetle geçim etmek havsalamıza hiç giremiyor


Teknoloji Kültürü Daim Kılar, Akim Değil

Bir merkezi ve bir de şebekesi var artık her gailenin. Münferide ve müstakile hayat yok. Yoksa sanıldığının aksine kültür akameti teknik vasıtaların emsalsiz-örneksiz tahavvülünden değil.


İktidarınız Mı, Kültürünüz Mü?

O ancak telaffuz mesabesinde ise abesle iştigalde inat ediyorsunuz demektir. Kültürünüz zihniyetinizdir, yani iktidar gücünüzdür. Bugünkü manzara islamlaşanın da modernleşenin de belli bir tek iktidarın bi’l-umum güçlerinden olduğunu tebarüz ettiriyor.


Şehametle Değil Lakin Tevali…

Doğru iş yapmak ve işi doğru yapmak dairesinde her türlü yetki ve imkanı haiz insanların bile eğriliklerine muafiyet, samahat, istisna bulunuyorsa “doğruya sahip çıkmak” terbiyesini iğfal için başka şeye uğraşmasın düşman zaten.


Örgütlenme İnfaza Dairdir, Usule-Esasa Değil

Kültür ve eğitim-öğretim örgütlenmesi konuşuluyor Türkiye’de 1970’lerden itibaren. Örgütlenmesi yoksa bu mevzularda memleketin diyorlar, cemiyetin müesseseleri arasında hiçbir ahenk hasıl edilemeyecekmiş. Bu tekdir uyarınca kurulmuştur mesela Kültür Bakan


Kimsin: Öğretildiğin Mi, Olduğun Mu?

Ölmen gerekiyorsa öldürülüyorsun. Gerekmediği halde ölsen, ancak “ölmemek için uğraşmacılık yolunda bir şanssızlık numunesi” teşkil ettiğin kadar birilerinin umurunda oluyorsun.


Müstakil, Münferit, Münhasır

Zanaatkarı teneffüs edilecek eşyaları yok ise cemiyetin, sanaatkarı da bir şey tedris edemeyip kadük kalacaktır. Kültür tecessüslerin cimaından mütevellittir en asgaride ve en başta anlayacağınız. Sonra azimlerin, daha sonra nihayet hayretlerin cimaından.