Tahsin Yılmaz

Tahsin Yılmaz

Mahiyet, Keyfiyet, Hususiyet

Batılılaşma numarası çekilmeli miydi? Hangi icraat bu numara çevriminin hudutları dahilindedir hangileri numaracılıktan bi’l-istifade münafıkların yediği nanelerdir ayıklamak gerekmeyecek mi hâlâ?


Altı Kere Altı Otuzaltı

Bu topraklar Türkiye değilken dünya egemenler arasında hep tatlılıkla taksim ve sakinlerine oyalanma yeri olarak ihsan edilmiş yerlerdi. Tekrar öyle oldurmak için vatan kılanını fesat veya katl ile iptal yolunda 36 etnik kimliğe resm-i geçit açılabiliyor.


Dua, Dava, Deva, Eda

Ne dertlilere deva ne borçlulara eda, senin ettiğin ne dua ne de güttüğün bir dava, seninki var ya seninki baştan aşşa’ hava, civa.


Babanın Bıyığı Yolda Kaldı

Demek ki insan ahirine ne hazırlıyorsa ona kıymet veriyor, kendiye verdiği kıymeti o hazırındakiyle tecessüm ediyor. Ahirimiz çocuklarımız ekseninde mazbut. Çocuklarımızın 10-15 senesini ahirimizi yüklensinler diye harcıyoruz yani o zaman.


Ya Gösterdikleri Gibi Ol Ya Oldukları Gibi Görün

Münafığı nerede arayacaktık ki... Münkiri ve müşriği teşhis etmenize lüzum yoktur zaten. Onlar takdim ederler kendilerini. Münafık teşhis edilmelidir. Edemiyorsanız sizin münafıklığınız yüzündendir. Çelişki dediğin tam da nifak olmaya sakın!


Paldır Küldür Kültür

Özeni, lügatinin ve sesinin vezni, şiarı, tözü, fendi Türkçe şiirin bölük bölük edilemeyeceğine delil değilse Türk Şair tabirinin ne değeri ne yeri var zaten. Güzeli çağrıştırmacılıktan fersah fersah uzak bir bağrıştırmacılığa tekne tutuldu Kültür kelimes


Şahih Fesheder Sahihi

“Onlar” ihtar ile tektir ile terbiye ediyorlar, “diğerleri” kah tekmil veriyorlar kah istisna talep ediyorlar.


Müezzin Mecmuan Muavin

Müdahale hakkı davası gütmek ile etrafını müdahalesine sevk etmek arasında “hak davasına kendini ve etrafını dahil” etme icaplarınız dolayımında farklar vardır.


Sahib-i Ar, Fedakar, Murdar

Ar sahipliği mesleklerde yaşayıp inkişaf ettiği gibi bu hal üzre cemiyetin korunması da müesseseleşmiş fedakarlıklar sayesindedir. Ar meslekle yaşar madem fedakar tesisle yürür devam.


Nazmı Hazmedemedi Cancağzı

Aksamalar, arızalar, tutmayan hesaplar karşısında yahut yetersizlik halleri anında gözetilen, tutulan tedbirlerden veya beşeri müsamaha ve liyakate teslim edilmiş ihtiyari alanlardan ardniyetlilerin hücum edeceğini tasavvura katmak...


İkna Olabilirliğin Yeni Siyasi Dinamiklerini Geliştirmek

Siyasi faaliyetler toplamı bir ülkede ancak böyle bir yoldan “müktesebat” hüviyetini haiz olur ve çatışma, ayrışma gibi murdarlara sebep teşkil etmezler. Başlığı aynı bile olsa başka başka partilerin müzakereciliği sayesinde nice değişik karakteristik mür


Yasal, Masal, Asıl

Sade, vasattadır. Ama sade yegane gerçek çözüm demek değildir. Sadeyi vasatta sınamaktan, tartmaktan uzaklaşırsanız sizden yegane gerçek çareyi duymak isteyecektir insanlar. Oysa öyle bir şey yoktur.


Arz, İhraz, Maraz

En birinci hali insanın “bilmek iradesinin” ve devamla derinleşip genişleyen olmak üzere “yapmak ehliyetinin” sürekli yaratılışıdır.


Vaz, İvaz, Mevaz

Hadi diyelim öncülük teşkil edecek bir iş yapacağız. Kendimize, camiaya, ülkeye, millete… kime öncelikle öncülük edeceğiz belli mi? Belliyse öyle belirleten ne? Gözümüze belleten mi gözümüzü belerten mi hangisi?


İdame, Daimi, Devam

Çekip gitsen a! Olmaz. Mesele ne zalime haddini bildirmektir ne adaletin askerliğini yapmaktır. Mesele olduğun yerde ya da gittiğin yerde sana bulaşmasından, yapışmasından sakındığın şeye karşı korunaklı olup olmadığın meselesidir.