Tahsin Yılmaz

Tahsin Yılmaz

İktidarınız Mı, Kültürünüz Mü?

O ancak telaffuz mesabesinde ise abesle iştigalde inat ediyorsunuz demektir. Kültürünüz zihniyetinizdir, yani iktidar gücünüzdür. Bugünkü manzara islamlaşanın da modernleşenin de belli bir tek iktidarın bi’l-umum güçlerinden olduğunu tebarüz ettiriyor.


Şehametle Değil Lakin Tevali…

Doğru iş yapmak ve işi doğru yapmak dairesinde her türlü yetki ve imkanı haiz insanların bile eğriliklerine muafiyet, samahat, istisna bulunuyorsa “doğruya sahip çıkmak” terbiyesini iğfal için başka şeye uğraşmasın düşman zaten.


Örgütlenme İnfaza Dairdir, Usule-Esasa Değil

Kültür ve eğitim-öğretim örgütlenmesi konuşuluyor Türkiye’de 1970’lerden itibaren. Örgütlenmesi yoksa bu mevzularda memleketin diyorlar, cemiyetin müesseseleri arasında hiçbir ahenk hasıl edilemeyecekmiş. Bu tekdir uyarınca kurulmuştur mesela Kültür Bakan


Kimsin: Öğretildiğin Mi, Olduğun Mu?

Ölmen gerekiyorsa öldürülüyorsun. Gerekmediği halde ölsen, ancak “ölmemek için uğraşmacılık yolunda bir şanssızlık numunesi” teşkil ettiğin kadar birilerinin umurunda oluyorsun.


Müstakil, Münferit, Münhasır

Zanaatkarı teneffüs edilecek eşyaları yok ise cemiyetin, sanaatkarı da bir şey tedris edemeyip kadük kalacaktır. Kültür tecessüslerin cimaından mütevellittir en asgaride ve en başta anlayacağınız. Sonra azimlerin, daha sonra nihayet hayretlerin cimaından.


Mahiyet, Keyfiyet, Hususiyet

Batılılaşma numarası çekilmeli miydi? Hangi icraat bu numara çevriminin hudutları dahilindedir hangileri numaracılıktan bi’l-istifade münafıkların yediği nanelerdir ayıklamak gerekmeyecek mi hâlâ?


Altı Kere Altı Otuzaltı

Bu topraklar Türkiye değilken dünya egemenler arasında hep tatlılıkla taksim ve sakinlerine oyalanma yeri olarak ihsan edilmiş yerlerdi. Tekrar öyle oldurmak için vatan kılanını fesat veya katl ile iptal yolunda 36 etnik kimliğe resm-i geçit açılabiliyor.


Dua, Dava, Deva, Eda

Ne dertlilere deva ne borçlulara eda, senin ettiğin ne dua ne de güttüğün bir dava, seninki var ya seninki baştan aşşa’ hava, civa.


Babanın Bıyığı Yolda Kaldı

Demek ki insan ahirine ne hazırlıyorsa ona kıymet veriyor, kendiye verdiği kıymeti o hazırındakiyle tecessüm ediyor. Ahirimiz çocuklarımız ekseninde mazbut. Çocuklarımızın 10-15 senesini ahirimizi yüklensinler diye harcıyoruz yani o zaman.


Ya Gösterdikleri Gibi Ol Ya Oldukları Gibi Görün

Münafığı nerede arayacaktık ki... Münkiri ve müşriği teşhis etmenize lüzum yoktur zaten. Onlar takdim ederler kendilerini. Münafık teşhis edilmelidir. Edemiyorsanız sizin münafıklığınız yüzündendir. Çelişki dediğin tam da nifak olmaya sakın!


Paldır Küldür Kültür

Özeni, lügatinin ve sesinin vezni, şiarı, tözü, fendi Türkçe şiirin bölük bölük edilemeyeceğine delil değilse Türk Şair tabirinin ne değeri ne yeri var zaten. Güzeli çağrıştırmacılıktan fersah fersah uzak bir bağrıştırmacılığa tekne tutuldu Kültür kelimes


Şahih Fesheder Sahihi

“Onlar” ihtar ile tektir ile terbiye ediyorlar, “diğerleri” kah tekmil veriyorlar kah istisna talep ediyorlar.


Müezzin Mecmuan Muavin

Müdahale hakkı davası gütmek ile etrafını müdahalesine sevk etmek arasında “hak davasına kendini ve etrafını dahil” etme icaplarınız dolayımında farklar vardır.


Sahib-i Ar, Fedakar, Murdar

Ar sahipliği mesleklerde yaşayıp inkişaf ettiği gibi bu hal üzre cemiyetin korunması da müesseseleşmiş fedakarlıklar sayesindedir. Ar meslekle yaşar madem fedakar tesisle yürür devam.



Bal FM