Tahsin Yılmaz

Tahsin Yılmaz

Bölünmecedir, Çözülmecedir.

Pazarı ve peşi sıra “çifti” bozan “gavur fiyatı” tesiriyle 1570’lerden itibaren huzur ve nizam bozulmuştu Türkiye’de. Türkiye “gavur fiyatını iteleye, öteleye” açılmış alanda kurulmuştu ama. O bozgun birkaç kere bölünme tehdidi raddelerine geldi geldi sav


Ne Biz Keriz Ne Siz Kurnaz, Yeter!..

Vaziyet neye müsaade etmiyormuş?: Yargıçlara siyaset yapmayı ve siyasilere de adalet yapmayı yasaklıyormuş. Siyasiler adil davranmamaya müsaadelidirler, yargıçlar siyasi davranmamakta muhayyerdirler. Vaziyet budur.


Anketçinin başı kime bağlı!

Toplumsal Akıl diyorlar, Siyasal Üst Akıl diyorlar. Bu ikisinin rütbesine dair konuşuyorlar. Biri diğeri indinde haddini bilecekmiş. Hadi oradan sen de!..


Seçmen Seçim Beyannamelerini Niçin Okumaz!..

İş İdaresi Bilimi’nin “bilgiyi işlemek usulü” hükümlerine, yani sonuçta optimizasyon ve organizasyon hükümlerine arzedilecek cevapları almadan Siyasi Eğilim’e ilişkin yoklama yapamazsınız.


Birarada yaşamak ne demek olur?

Biryerde yaşamak zorunluğu ile birarada yaşamak tercihi arasında millet olmak eşiği vardır yahut herhangi canlıdan farkın yoktur…