Tahsin Yılmaz

Tahsin Yılmaz

İhtar, Hatır, Hattar

Seyrini, akıbetini, neticesini, tehlikelerini düşünüp hesaplayarak mı kırıcı olur etrafına insan? Eğer öyleyse birileri kırıcılığı iş edinmiştir kabulü var demektir. Kırıcı olanın amacı ne, var mı? Kırıcılığı incelemenin amacı ne, var mı?


Tuhaf, Saçma, Hayal

Birbirlerine eşit ve haliyle toplamları “sıfır”a çıkan insanlardan müvelled cemiyet hiç saçma gelmez. Herbirinin herkesin indinde mesul-mükellef olması rüşt şartı bellenmiş ve toplamları büyük kuvvete baliğ olanlardan tevlid eden cemiyet ise büyük hayal!


Muğlak, Müphem, Meçhul

Zeka mahsulü olana karşıtlık zekadan müstahreç veya zekayı istimalen husule geldiği için mi olur hiç?!


İstenmez, Muhal, Gereksiz

Hz. Adem’in dünyadaki misafirliğini tastamam bilemiyorsak bugün durup iki elimiz arasına başımızı alıp düşünmemiz gerekiyor.


Kulun Hakkı, Allah’ın Hakkı, Kuralın Hakkı

"İçtimai ahenk teklifi yerine geçmesin kader" garezinde değilse, beşeriyet, cinnet ile yahut kadüklük ile neticelenen şu nice mahut ve mahuf tecrübesini nasıl izah edecek acaba?


Referandumların ÜÇ sonucu vardır

Fakat o referandumu evvela açanların ve peşinden de onların muarızlarının hesaba getirilmesinden, hesaba alınmasından hiç hoşlanmadıkları bir ÜÇÜNCÜ sonuç gözlerden saklanır daima.Bal FM